Szolgáltatásaink

Szerződések
Hitel- és Kölcsönszerződés
Tartozáselismerés és fizetési megállapodás
Ajándékozási szerződés
Adásvételi szerződés
Bérleti szerződés
Egyéb ingatlanügyletek
Házassági vagyonjogi szerződés
Öröklési jogi szerződések
Tartási és életjáradéki szerződés
Kezességi szerződés
Zálogszerződés
Egyéb biztosítéki szerződések
Társasági jogi ügyletek
Egyéb jogügyletek

Hitelesítések
Aláírási címpéldány
Aláírás hitelesítés
Cégkivonat, Cégmásolat, Elektronikus társasági iratok hitelesítése
Másolat hitelesítés
Közjegyzői hiteles fordítás
Fordítás hitelesítés
Hiteles tulajdoni lap
Zálogjogi tanúsítványok
Közhiteles nyilvántartások tanúsítása

Végintézkedések
Végrendeletek készítése
Végrendeletek letétbe vétele
Öröklési szerződés
Lemondás az öröklésről
Rendelkezés várt örökségről
Halál esetére szóló ajándékozás

Nyilatkozatok
Egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatok
Tartozáselismerő nyilatkozat
Kiköltözési nyilatkozat
Meghatalmazás
Felmondási nyilatkozatok
Élettársi nyilatkozat
Befogadó- és eltartó nyilatkozatok
Reprodukciós eljárással kapcsolatos nyilatkozatok
Egészségügyi ellátás visszautasítása
Egyéb közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatok

Közjegyzői tanusítványok
Sorsolások, nyereményjátékok
Weboldalak, internet, SMS tanúsítása
Pályázatok bontása, tenderek tanúsítása
Testületi ülésekről, közgyűlésekről készített jegyzőkönyv
Szerzői jogi és iparjogvédelmi ténytanúsítványok
Letéti ügyletek, elektronikus letéti tár
Árverések, versenytárgyalások
Értékpapírok fizikai megsemmisítése
Életbenlét tanúsítása
Nyilatkozatok kézbesítése
Váltóóvás
Egyéb jogi jelentőségű tények közjegyzői tanúsítása

Közjegyzői eljárások
Házassági Vagyonjogi Szerződések Nyilvántartása (VSZNY)
Hitelbiztosítéki Nyilvántartás (HBNY)
Hagyatéki eljárás
Fizetési meghagyás (FMH)
Végrehajtási eljárások
Európai Fizetési meghagyás (EUFMH)
Zálogjogi Nyilvántartás (ZONY)
Gépjármű Zálogjogi Nyilvántartás (GK-ZONY)
Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartása (ENYER)
Értékpapírok vagy betéti okiratok semmissé nyilvánítása
Szakértő kirendelése
Előzetes bizonyítás
Bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése