Mit hozzak magammal ?

Hitelesítéshez:

 • Cégkivonat, cégmásolat készítéséhez: személyi igazolványt és lakcímkártyát, valamint a cég cégjegyzékszámát vagy adószámát;
 • Aláírási címpéldány készítéséhez: személyi igazolványt és lakcímkártyát, valamint a cég cégjegyzékszámát vagy adószámát, társadalmi szervezet esetén az alapító okiratot vagy bírósági végzést;
 • Aláírás hitelesítés esetén: személyi igazolványt és lakcímkártyát, valamint azt a dokumentumot, amit a közjegyző előtt kíván aláírni;
 • Másolat hitelesítéséhez: személyi igazolványt és lakcímkártyát, valamint azt az eredeti okiratot, amelyről hiteles másolatot kér;
 • Tulajdoni lap készítéséhez: személyi igazolványt és lakcímkártyát, valamint az ingatlan helyrajzi számát.

Közjegyzői okirathoz:

 • Személyi igazolványt és lakcímkártyát, személyi azonosító jelet és adókártyát;
 • Cég esetén cégjegyzékszámot vagy adószámot;
 • Ingatlan esetén helyrajzi számot;
 • Ingóság esetén lajstromszámot, alvázszámot vagy beazonosításra alkalmas adatokat.

Hagyatéki tárgyalásra:

 • Személyi igazolványt és lakcímkártyát, személyi azonosító jelet és adókártyát;
 • Temetési-, kegyeleti költségek számláinak eredeti példányait;
 • Ha a hagyatékban gépjármű is van, úgy a gépjármű forgalmi engedélyét és törzskönyvét.